Forumas.Fantastika.lt

It is currently 2020-09-30 12:55

All times are UTC+04:00
Post new topic  Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
PostPosted: 2006-02-15 12:47 
Offline
User avatar

Joined: 2004-10-22 15:17
Posts: 343
Location: ...sviestas...
LARPG žaidėjų masinė treniruotė “Užteks pliurpti:einam kautis!”

Įvadas. Žiema ir ankstyvas pavasaris – nedėkingas metas Lietuvos larperiams. Už lango šalta, treniruotės nevyksta, ginklai ir šarvai tyliai dulka kampe. Vienintelis hobį atitinkantis užsiėmimas – įrangos ir aprangos gamyba, bet iki veiksmo dar toli, o kai ką galbūt knieti išbandyti jau dabar. Arba pratampyti nesezono metu aprūdijusius sąnarius, susitikti senus pažįstamus, su kuriais drauge žaidynių metu lakstote po miškus ir pievas...

Mes siūlome Jums tokią galimybę! Ir visai nereikia laukti vasaros. Kviečiame visus, kam rankos niežti nustverti (medinį) kalaviją ar lanką atvykti į LARPG žaidėjų masinę treniruotę “Užteks pliurpti:einam kautis!” ir pasitikrinti, ar nepraradote formos, net jei orai netraukia vaidinti po atviru dangum ar šalti, tikintis, kol kažką įdomaus parodys kiti.

Veiksmo vieta: Vilnius, Pavilnio poligonas

Data: kovo vidurys – balandžio pradžia (bus tikslinama atsizvelgiant i orus)

Planuojama trukmė: geras pusdienis

Renginio tikslas: sudaryti galimybę LARPG žaidėjams pasitreniruoti kartu (šįkart didžiausias dėmesys – koviniams įgūdžiams) dar nevisiškai sezono metu, susitikti vieniems su kitais ir pasidalinti mintimis apie artėjančio sezono žaidynes, gerai praleisti laiką. Slapta organizatorių viltis – jog žaidėjai, linkę į kovas žaidynių metu, atliks šiokią tokią “iškrovą” ir rimtose žaidynėse daugiau skirs savo vaidmens atlikimui, socialiniam procesui, o ne vien ieškos, su kuo suremti kardus, žinodami, kad tam (ir vien tam) yra siūloma kita vieta.

Preliminari programa. (Bus tikslinamas laikas)
(val.) dalyvių susirinkimas Vilniuje, prie stories McDonaldo. Ketinančius atvykti nuosavu transportu, dėl maršruto konsultuoja Patriotaz ir Dromaras. (val.) Dalyvių atvykimas į poligoną (nevėluoti). (iki val.) Pasiruošimas – persirengimas, ginklų ir šarvų sertifikavimas. (val) renginio atidarymas (nuo iki) kovos “plyname lauke”, (nuo iki) organizacinė pertraukėlė, (nuo iki) pilies šturmas, (nuo iki) pertraukėlė užkandžiams, (nuo iki) kovos “Paimk vėliavą”, (nuo iki) organizacinė pertraukėlė, (nuo iki) lankininkų turnyras/dvikovų turnyras, (val) renginio uždarymas.

Kaip visa tai atrodys?

Armijų mūšis lygiame lauke. Dalyviai pasiskirsto iš anksto/teisėjų paskirstomi į du lygiaverčius (kiek įmanoma) būrius ir išsirikiuoja nurodytos veiksmo zonos pakraščiuose. Teisėjams davus ženklą pradėti, būriai susikauna tarpusavyje. Būrys, kurio visi dalyviai praranda visus GT, arba pasitraukia iš veiksmo zonos, arba pasiduoda, laikomas pralaimėjusiu. Kadangi surengti tokį mūšį “tikrovėje” kartais nepavyksta (dėl netinkamo lauko, aplinkos sąlygų, žvalgybos trūkumo), teisėjai gali nurodyti būriams pradėti kovą nebūtinai išsirikiavus vienam prieš kitą, bet taip pat vieną būrį išdėstant kito flange, užpuolant “iš pasalų”, užpuolant “keliaujančią gurguolę” ir pan., jeigu to norės patys dalyviai arba teisėjai nuspręs, kad kovos “vienas prieš kitą” vyksta vangiai/neįdomiai/atsibodo.

Pilies šturmas. Dalyviai pasiskirsto/teisėjų paskirstomi į du būrius santykiu 1/3 ir 2/3. Didesnis būrys vadinamas puolančiuoju, mažesnis – Gynėjais. Pastarasis užima pozicijas įtvirtinimuose, jo tikslas – atremti pilies šturmą. Puolantysis būrys turi tikslą “pilį” užimti. Teisėjui davus ženklą pradėti, puolantieji pasiima taraną ir mėgina išlaužti pilies vartus. Tai atliekama žaidybiškai, iš tiesų, taranas atakos metu netgi neturėtų liesti vartų. Taranu gali operuoti mažiausiai keturi dalyviai. Taranavimo sėkmė ir trukmė priklausys nuo to, kaip įtikinamai ir tuo pačiu saugiai dalyviai suvaidins patį taranavimo veiksmą. Teisėjams nusprendus, kad vartai jau turėjo neišlaikyti, jie atveriami, prasideda “įsiveržimas”.
Puolantysis būrys privalo pasiekti, kad neliktų nė vieno “gyvo” ar dar kovojančio gynėjo. Tokiu atveju, puolantysis būrys laikomas nugalėtoju.
Jei gynėjams pasiseka likti “gyviems” ir “nukauti” visus puolančiuosius, jie laikomi nugalėtojais.
Gynėjai savo arsenale turi “sviedinius” (akmenis, kuriuos galima durneliams sienos apačioje svaidyti ant galvos) – maišus, prikimštus minkštu turiniu. Toks “akmuo” gali būti paleistas kristi bet ne metamas nuo sienos/bokšto. Dalyvis, į kurį toks “sviedinys” pataikė (užkliudė), laikomas nukautu, net jei “sviedinys” buvo atremtas skydu.
Pergalę abi pusės gali pasiekti net ir “neišlaužus” vartų, jei vienai kuriai pavyksta “nukauti” ar priversti bėgti kitą (pvz, iššaudyti visus lankais ir pan.).
“Nukautas” dalyvis privalo nedelsdamas ir kaip įmanoma mažiau trukdydamas kitiems, trauktis iš veiksmo zonos, jei tai neįmanoma – kuo toliau nuo vykstančios kovos, ir tik tada sėstis/klauptis/gultis. Nenorime, kad “lavonų sangrūdos” tarpuvartėje stabdytų veiksmą.
Šturmo metu puolėjams draudžiama lipti ant sienų, naudoti kopėčias, virves, trikablius rąstams išlupti ir kitą įrangą, galinčią pakenkti statiniui. Tas pat reikalavimas taikomas gynėjams. Tačiau teisėjai nesiekia riboti dalyvių fantazijos – jei atsivešite ar vietoje pasigaminsite kokį nors “veikiantį” šturmo/gynybinį instrumentą, sugebėsite saugiai ir įtikinamai suvaidinti jo naudojimą, sulauksite teisėjų paskatinimo.
Abi pusės turi atminti, jog smūgiai, padaryti pro sienų plyšius (tiek artimos kovos, tiek pro juo pralėkusios strėlės), nebus įskaitomi. Jūs šturmuojate “tikrą akmeninę tvirtovę”, o ne… tai, ką šturmuojate…
Šturmo metu abiejų pusių dalyviai, ketinantys kautis pirmosiose gretose, privalo dėvėti šalmus.
Kovai pasibaigus, dalyviai gali persiskirstyti/būti perskirstyti į kitos sudėties puolėjų/gynėjų būrius.

Capture the maiden. Dalyviai paskirstomi/pasiskirsto į du lygiaverčius būrius. Abu būriai turi po “stovyklą” skirtingose poligono vietose. “Stovyklose” yra po strateginį objektą – “mergelę” (vėliavėlė). Būrio tikslas – patekti į priešininkų stovyklą, užgrobti “mergelę”, parnešti ją į savo stovyklą ir pastatyti šalia savosios. Tai atlikęs būrys laikomas nugalėtoju. Taip pat nugalėtoju būrys laikomas ir tuo atveju, jei nebelieka kam ginti priešininko stovyklą.
Dalyviai gali mėginti kliudyti priešininkams naudodami šių taisyklių leidžiamus kovinius veiksmus. “Nukautas” dalyvis privalo nedelsdamas trauktis iš veiksmo zonos iki kovos pabaigos. Apie savo “mirtį” jis privalo visiems priartėjusiems dalyviams pranešti iš anksto, garsiai ir aiškiai. Sukčiai bus baudžiami.
Dalyviui draudžiama liesti savo komandos vėliavą, kol ji stovi jo stovykloje. Imti savo vėliavą galima tik ją atkovojus iš ją paėmusio priešininko. Vienintelė kryptis, kur toliau galima judėti su savo vėliava – atgal į savo stovyklą.
Pergalė įskaitoma tik kai priešininkų vėliava pastatoma šalia ją atkovojusio būrio stovykloje esančios būrio vėliavos.
Vėliava nešama iškelta aukštyn, kad gerai matytųsi. Nešimui reikalinga laisva ranka – negalima toje pačioje rankoje laikyti dar ir skydo ar ginklo.
Suprantama, kad koviniai veiksmai per šio tipo kovas gali vykti daugelyje įvairių poligono vietų, todėl teisėjai nebūtinai galės stebėti jas visas. Šios, kaip ir kitų kovų, metu, dalyviai privalo skirti ypatingą dėmesį savo ir kitų saugumui bei taisyklių laikymuisi.
Ši kova gali būti modifikuojama, įvedant “respawn” (“nukautasis’ traukiasi iš žaidimo ne iki jo pabaigos, bet tik tam tikram laikui, po kurio gali grįžti į kovą, jei ji dar neisbaigusi) taisyklę, jei teisėjai nuspręs, kad kovos vyksta neįdomiai/vangiai/nepateisina lūkesčių.

Dvikovų miniturnyras. Visi pageidaujantys ir teisėjų leidimą gavę dalyviai paskirstomi poromis. Kiekviena pora susikauna tarpusavyje artimos kovos ginklais (GT ir ginklo daroma žala kiekvienam dalyviui nustatoma treniruotės pradžioje). Nugalėtojai vėl paskirstomi poromis ir vėl susikauna, kol lieka stipriausia pora, finalininkai. Šios dvikovos nugalėtojas laikomas ir turnyro nugalėtoju.
Dvikovų metu galioja tos pačios kovinės taisyklės.
Dalyvis neprivalo visose dvikovose dalyvauti turėdamas tuos pačius ginklus.
Dvikovų dalyviams – realiai saugantis galvą šalmas privalomas.

Lankininkų miniturnyras. Visi pageidaujantys dalyvauti lankininkai turi po penkias strėles. Jas iššauna į taikinį, esantį 20 m. atstumu. Už vieną strėlės pataikymą į taikinį, dalyviui skiriamas vienas taškas. Geriau pasirodžiusi pusė turnyro dalyvių, t.y. tie, kurie kliudė taikinį daugiau kartų, patenka į kitą ratą. Jei du ar keli dalyviai surinko vienodą taškų skaičių, bet visi į kitą ratą patekti negali dėl vietų trūkumo, šie dalyviai gali šauti triskart pakartotinai. Iš šio “persišaudymo” atrenkami toliau dalyvaujantys.
Antrame rate vėl iššaunami penki šūviai, pusė dalyvių vėl patenka į kitą ratą. Taip kartojama, kol lieka 2 ar 3 daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Jiems suteikiama teisė šauti dar penkis kartus, iš jų atrenkamas geriausias šaulys – turnyro nugalėtojas.

Reikalavimai šarvuotei, aprangai, ginklams. Nekeldami sau tikslo surengti parodomąjį turnyrą, teisėjai nekelia aprangos ir šarvuotės estetinių/autentiškumo reikalavimo dalyviams. Susirinkite su tuo, ką turite, ir treniruokimės. Vis dėlto, labai tikimės treniruotėje neišvysti “Gariūnų berniukų” ir “Kalvarijų bobučių” mūšio.
Kita vertus, ginklams vienas reikalavimas galioja – ginklas turi būti panašus į tai, ką jis reprezentuoja. Izoliacija apvyniotas pagalys – ne kalavijas. Porolonu ir izoliacija apvyniotas pagalys – geriausiu atveju, didelis degtukas, bet ne vėzdas.
Geriausiai atrodantys dalyviai bus pastebėti ir įvertinti.

Maistas. Užkąsti dalyviai galės didžiosios pertraukos metu. Kažką kramsnoti per kovas nedraudžiame, bet, saugumo sumetimais, griežtai nepatariame. Kadangi renginio neremia jokie sponsoriai, užkandžiai – kiekvieno dalyvio ar žiūrovo rūpestis.
Rekomenduojame su savi turėti asmens dokumentą. Jo gali būti pareikalauta iš dalyvių, kurių amžius kels abejonių, taip pat netikėtiems atvejams.
Registracija. Tam, kad teisėjai galėtų efektyviau planuoti renginį, dalyvius ir žiūrovus kviečiame registruotis iš anksto. Dalyvio prašome nurodyti nick’ą, vardą, pavardę, amžių, žaidybinę/sportinę patirtį, ginklus, kuriais planuoja naudotis treniruotės metu, taip pat atvykimo būdą (visuomeniniu ar asmeniniu transportu). Žiūrovams pakaks tik vardo, nick’o ir atvykimo būdo. Registruotis prašome el.paštu (nullfunf@yahoo.com).

O dabar…

Bendrosios taisyklės.
1. Bjaurūs formalumai. Renginio organizatoriai (toliau – teisėjai) neprisiima jokios atsakomybės už renginio metu patirtas dalyvių traumas ar kitas nelaimes. Tiems, kurie labai jaudinasi dėl galimų sužeidimų (galbūt, vėliau trukdysiančių dirbti), rekomenduojame tai dienai apsidrausti. Daug nesumokėsite, bet turėsite ramią galvą.

2. Amžiaus ribojimas. Asmenims, nesukakusiems 18 metų, teisėjai gali uždrausti dalyvauti kai kuriose treniruotės dalyse, išskyrus lankininkų turnyrą (sprendimas gali būti priimtas atsižvelgiant į nepilnamečio dalyvio patirtį, atsivežtą ginkluotę, t.p. ir nemotyvuojant – teisėjas gali nuspręsti, kad kovoje dalyviui grės potencialiai per didelis pavojus ar jo įgūdžiais paprasčiausiai nepasitikima). Norėdamas išvengti tokių nesusipratimų, nepilnametis dalyvis gali apsidrausti - pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą (forma – aš (vardas pavardė), sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis dalyvautų (data) rengiamoje treniruotėje (vieta) (parašas)).

3. Teisėjai. Teisėjai įsipareigoja siekti, kad renginys vyktų kuo sklandžiau ir saugiau, jei tam neprieštarauja atskirų dalyvių ar žiūrovų elgesys. Teisėjai turi teisę įspėti taisyklių nesilaikantį dalyvį ar žiūrovą, taip pat pareikalauti, kad jis/ji nedelsdamas pasitrauktų iš poligono. Teisėjo sprendimas – galutinis ir neginčijamas. Teisėją žymi skiriamasis ženklas – raudonas raištis matomoje vietoje.

4. Dalyviai. Dalyviai įsipareigoja laikytis šių taisyklių. Kiekvienas dalyvis privalo jausti atsakomybę už savo ir kitų esančių poligone saugumą, nepagrįstai nesiginčyti su teisėjų sprendimais.

5. Žiūrovai. Žiūrovai įsipareigoja laikytis šių taisyklių, renginio metu tiksliai vykdyti teisėjų nurodymus, veiksmais ir žodžiais netrukdyti dalyviams ar teisėjams.

Bendra tvarka.
Dalyvis ar žiūrovas renginio metu poligone tiksliai vykdo visus teisėjų nurodymus, net jei jie ir neminimi šiose taisyklėse.
Dalyvis ar žiūrovas, patyręs traumą, nedelsdamas kreipiasi į teisėją. Ne tik todėl, kad sulauktų pirmosios pagalbos, bet ir todėl, kad būtų žinoma apie galimai nesaugius kitų dalyvių/žiūrovų veiksmus.
Poligone draudžiama šiukšlinti. Atsikratymui atliekomis bus nurodytos specialios vietos, po renginio visos šiukšlės privalo būti išvežtos iš poligono.
Renginio metu draudžiami bet kokie alkoholiniai gėrimai (ką jau kalbėti apie narkotikus). Jei teisėjui kils įtarimų, jog dalyvis išgėręs ar paveiktas narkotikų, jam/jai gali būti uždraust toliau dalyvauti renginyje.
Rūkymas nėra ribojamas. Tačiau primename, jog visuomet privalote gerbti kitus, tad nerūkykite šalia nerūkančiųjų ar nepilnamečių.
Atskirais treniruotės etapais teisėjai nurodys veiksmo zoną dalyviams ir stebėjimo zoną žiūrovams. Pasitraukęs iš veiksmo zonos dalyvis laikomas “mirusiu”, patekęs į veiksmo zoną žiūrovas privalo nedelsdamas iš jos trauktis.
Jei dalyvis ar žiūrovas atsivežė įrankių, kurie nenaudojami koviniuose veiksmuose (tikri peiliai, kirviai ir t.t.), naudodamasis jais visuomet privalo nekelti pavojaus aplinkinių saugumui.
Naminiai gyvūnai renginyje nepageidaujami.

Prieš kovą.
Kiekvieną objektą, kurį dalyvis ketina naudoti treniruotės metu kovoje, privaloma pateikti teisėjų apžiūrai.

Teisėjas gali neleisti naudoti ginklo ar šarvo (skydas – taip pat ginklas), kuris ar kurio šeimininkas jam kels bent menkiausių abejonių. Teisėjas neprivalo motyvuoti savo sprendimo. Bet atminkite:
a) skilusio, lūžusio, plyšusio ar kitaip sugadinto ginklo nesitikėkite prasinešti į kovas.
b) jei ginklas turi metalinių, tinkamai neapsaugotų detalių, galinčių kelti pavojų kitiems, jo naudojimas taip pat bus rimtai svarstomas (kalbama apie metalines kalavijų gardas su atsikišusiais aštriais kampais, iš skydo styrančias vinių galvutes ir pan.)
c) Strėlės privalo būti paminkštintos. Antgalis – saugus, storesnis už vidutinio žmogaus akį. Kiekvieną planuojamą naudoti strėlę privalu pateikti teisėjų apžiūrai.
d) Kalavijai neprivalo būti minkštinti. Tačiau ypatingai tekstolitinių kalavijų šeimininkai ar dalyviai, kurių įgūdžiai sukels teisėjams abejonių, bus patikrinti vietoje – kaip jie sugeba saugiai kautis savo ginklu. Įsivaizduokite tai kaip trumpą apšilimą dvikovoje su teisėju.
e) Bet koks ginklas, dėl kurio saugumo kils abejonių, gali būti teisėjų išbandytas ant jo šeimininko kailio.

Dalyvis, pastebėtas naudojant sugadintą ar teisėjų nepatikrintą ginklą, privalės baigti treniruotę.

Sertifikavus dalyvių šarvus, kiekvienas gaus žymeklį su dalyvio vardu ir gautais Gajumo taškais (GT). Žymeklį privalu dėvėti gerai matomoje vietoje viso renginio metu. Pametus, ar kitam pastebėjus, jog kuris nors dalyvis jo neturi, nedelsiant pranešti teisėjui.

Kovos taisyklės.
Pageidautina, jog bet kurią kovą stebėtų bent vienas teisėjas.

Kovą dalyviai pradeda tik išgirdę teisėjo komandą “pradėt”. Bet kuriuo metu nuskambėjus teisėjo komandai “baigt”, visi dalyviai privalo nedelsdami nutraukti bet kokius kovinius veiksmus.

Koviniuose veiksmuose treniruotės metu galioja bendri LARPG kovų principai – nesmok priešininkui ten ir taip, kur/kaip pats nenorėtumei gauti.

Draudžiami bet kokie beginklės kovos elementai (spyris į skydą – taip pat draudžiamas veiksmas).

Pataikymo zona – visas kūnas, išskyrus galvą/veidą, kaklą, tarpkojį ir plaštakas. Dalyvis, pataikęs į nekovinę zoną, laikomas atlikęs savikirtį (gauna tiek žalos taškų pats, kiek daro jo ginklas). Jei teisėjas pripažins, kad smūgis į nekovinę zoną buvo itin pavojingas ar tyčinis, žaidėjas gali būti įspėtas ar jam gali būti uždrausta toliau dalyvauti treniruotėje.

Smūgis, kad jis padarytų Žalą priešininkui, turi būti aiškiai išreikštas ir fiksuotas (neskaičiuojami slystamieji smūgiai, smūgiai nekovine ginklo dalimi, greiti, trumpi, vienas po kito sekantys smūgiai).

Tas pat taikoma lankininkams. Nesaugus šaudymas bus baudžiamas. Jei tik strėlės kotas ar plunksna palietė priešininką, tai nėra hitas!!.

Tam, kad smūgis padarytų žalą sunkiai šarvuotam priešininkui (žr. žemiau), jis turi būti atliktas su nemažesne kaip 90 laipsnių amplitude ir būti aiškiai fiksuotas (jį turi pajusti, o ne pamatyti “kažką tai” tiek puolėjas, tiek priešininkas). Tuo pačiu, smūgis turi likti saugus. Dalyviui, susidūrusiam su sunkiai šarvuotu priešininku ir abejojančiam, ar sugebės saugiai su juo kautis, rekomenduojama trauktis.

Bet kuriuo metu teisėjas gali šalinti iš kovos dalyvį, dėl kurio sugebėjimo saugiai kautis kilo abejonių.

Žalos skaičiavimas – abiejų dalyvių, tiek puolėjo, tiek priešininko prievolė. Tam ir reikalinga dėvėti ženklą su nurodytais Gajumo taškais aiškiai matomoje vietoje. Dalyvis, pastebėjęs, kad jo priešininkas galimai nesąžiningai skaičiavo patirtą Žalą, turi teisę jį po kovos apskųsti teisėjui.
Tie dalyviai, kurie sukčiauja skaičiuojant žalą (teisėjo sprendimu), bus baudžiami įspėjimu arba draudimu toliau dalyvauti treniruotėje.

Sukčiai bus baudžiami!!! Apie nesaugiai kovojantį ar piktybiškai sukčiaujantį dalyvį teisėjai praneš viešai, siūlydami į tai atsižvelgti kitų žaidynių/renginių organizatoriams.

Dalyviai visas pretenzijas dėl kitų dalyvių veiksmų, gali pareikšti teisėjui tik kovai pasibaigus. Tačiau esant būtinybei/pastebėjęs pažeidimą, teisėjas gali sustabdyti ar nutraukti kovą bet kuriuo jos metu.

Sukčiai bus baudžiami!!!

Dalyvis, kovos metu praradęs visus Gajumo taškus, gulasi/sėdasi/klaupiasi ant žemės. “Nukautas” dalyvis turi netrukdyti kitiems kovotojams, taip pat garsiai įspėti kitus apie savo “mirtį”, jei mato, kad kiti dalyviai laiko jį dar “gyvu”. Pastebėjęs tyčinį trukdymo atvejį, teisėjas gali pareikalauti “nukautąjį” pasitraukti iš veiksmo zonos.

Ginklai.
Durklai, peiliai (ašmenys iki 30 cm ilgio) daro 1 Žalos tašką (ŽT), smūgis, pataikęs į šarvuotą kūno vietą, neskaičiuojamas.

Kardai, kalavijai (vienarankiai, ašmenys iki 110 cm), kirviai, kuokos, kūjai (bendras ilgis iki 80 cm), spragilai (iki 120 cm), trumpos ietys (iki 1/2 dalyvio ūgio) daro 1 ŽT

Kalavijai (dvirankiai, ašmenys nuo 110 iki 150 cm ilgio), dvirankės kuokos, vėzdai, kirviai (nuo 80 iki 140 cm), spragilai (iki 150 cm) daro 2 ŽT. Ginklą dalyvis privalo valdyti abiem rankomis. Kaunantis dvirankiu ginklu naudoti skydą, net ir patį mažiausią, jei jis tvirtinamas prie dilbio/plaštakos, o ne peties, draudžiama.

Ietys (iki dalyvio ūgio + 10 cm) daro 1 ŽT. Alebardos (iki dalyvio ūgio + 10 cm) daro 1 ŽT (duriamasis smūgis) arba 2 ŽT (kertamasis smūgis). Ginklas valdomas abiem rankomis, smūgis, jei padarytas nors trumpam paleidžiant vieną ranką, neįskaitomas.

Lankai (ilgis 150 – dalyvio ūgis cm) daro 1 ŽT.

Skydu (ne aukštesnis, kaip 2/3 dalyvio ūgio. Nepiktnaudžiaukite pločiu, kuris, kaip matote, nereglamentuojamas) draudžiama atlikti bet kokius puolamuosius veiksmus. Jeigu skydo kraštai pernelyg ištrupėję, aštrūs, skydas kitaip nesaugus, teisėjas gali neleisti jo naudoti kovose.

Šarvuotė ir gajumas.Įvertinant dalyvio gajumą, skaičiuojama, jog kiekvienas turi po 1 asmeninį GT, likę pridedami priklausomai nuo šarvuotės:
+1 – bent 3 mm storio odos ar veiloko šarvai, taip pat bet kokia “kūryba” iš linoleumo.

+2 – virintos, tvirtos odos šarvai (bent 5 mm storio), grandininiai šarvai, pinti 4 į 1, nedengiantys rankų ir šlaunų, tie patys grandininiai šarvai, siūti ant odos.

+3 – retesnio, sudėtingesnio pynimo trumpi grandininiai šarvai (6 į 1 – minimumas), ilgi grandininiai šarvai 4 į 1 (rankos pridengtos iki plaštakų, t.p. šlaunys), lamellarai, brigantinos, žvyniniai šarvai, metalinė kirasa

+ 4 – visą kūną (blauzdas, dilbius bei žastus irgi) dengiantys šarvai – grandininiai, plokštiniai, šių dviejų, o taip pat žvyninių ar kietos odos kombinacija su oda (minimumas – 3 mm storio). Dalyvis, gavęs +4 GT ir dėvintis šalmą, laikomas sunkiai šarvuotu. Jam taikomos ypatingos kovos taisyklės (žr. aukščiau).

+1 – šalmas, realiai saugantis galvą, o ne “tiesiog kostiumo elementas”.

Taip pat, teisėjai gali uždrausti dalyviams, neturintiems šalmo ir dėl kurių patirties kyla abejonių, dalyvauti kai kuriose rungtyse (ypatingai – “Pilies šturme”). Pasitaiko šalmų, kurie labiau žaloja, nei saugo. Tai įvertins teisėjai. Už juos papildomas GT nebus skiriamas, dalyvis bus laikomas “neturinčiu šalmo” (negalinčiu dalyvauti dvikovose, stovėti pirmosiose gretose šturmo metu).

+1 – geras (kokybiškas ir estetiškas) pošarvis. Persiūta ar pataisyta striukelė, “šimtasiūlė” iš dieduko garderobo gerai šildo, o ir saugo, bet nėra nei gražus, nei kokybiškas pošarvis.

Rekomendacija. Jūs negausite papildomų GT už šarvines pirštines. Tačiau jas turėti ir dėvėti primygtinai siūlome. Net jei jos nekaip atrodo.

Išimtys. Teisėjai gali skirti papildomą GT tuo atveju, jei šarvuotė pagaminta iš žemesnės klasės medžiagų (linoleumo, papje-maše, kartono etc.), bet labai kokybiškai/estetiškai. Taip pat papildomas taškas gali būti skirtas ir už aukštos klasės medžiagų (metalo, žiedelių, kietos odos) ir aukštos kokybės šarvuotę. Juk čia – LARP’as, šalia saugumo labai svarbi ir išvaizda. Tai reikia skatinti.

Jei tikėdamiesi papildomų GT vilksitės šarvus keliais sluoksniais, vienus ant kitų, galite sulaukti ilgo ir skanaus teisėjų kvatojimo.

Štai ir viskas. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis, galite ir nevažiuoti. Visų kitų maloniai laukiame treniruotėje.

Organizatoriai: NULL - LARPG komanda “Slibinas”, Kronas a.k.a Miražas – “SS Vikingai”, Tadazas, Natrix – LARPG komanda “Slibinas”, Dromar, Patriotaz.

_________________
Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų, kalaviją kieto plieno, kalvėj lietą, kirvį aštrų, ilgakotį, kuoką sunkią pakyloti duok, valdove...


Last edited by null on 2006-02-20 12:18, edited 1 time in total.

Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2006-02-15 15:43 
Offline
User avatar

Joined: 2003-05-28 11:01
Posts: 631
Location: Vilnius
Labai idomi mintis. Gerbtina.
Tik viena maza pastabele:
Quote:
+2 – virintos, tvirtos odos šarvai (bent 5 mm storio), odiniai šarvai su metalo plokštelėmis, grandininiai šarvai, pinti 4 į 1, nedengiantys rankų ir šlaunų, tie patys grandininiai šarvai, siūti ant odos.

+3 – retesnio, sudėtingesnio pynimo trumpi grandininiai šarvai (6 į 1 – minimumas), ilgi grandininiai šarvai 4 į 1 (rankos pridengtos iki plaštakų, t.p. šlaunys), žvyniniai šarvai, metalinė kirasa.
Brigantinai sarvai didziaja dalimi (maziau saug tik skuduriniai ir visisku visisku atzagariarankiu gamybos "sarvai") yra daug daug saugesni ir geriau saugantys nei bet kokios kalciuzkes. O padaryti normalius brigantus ar lamelarus yra ne kiek ne lengviau nei kalciuzke. Labai rekomenduoju didesniu reitingu ivertinti ivairias brigantinas, lamelarus ir laminarus. Pastaba is praktikos - brigantinos, lamelarai ir pan labai populiareja ir rekonstruktoriu tarpe - ir tikrai NEveltui...

Pagarba organizatoriams!

_________________
Skelbimas: Ieshkau zmogaus su 'spravke', kad jam ne maziau 43 metu, turinti 'spravke' suteikiancia teise isduoti 'spravke' tiems kas neturi 'spravkes'. Butina tureti 'spravke' patvirtinancia ne maziau 20-ties metu 'spravkiu' isdavimo patirti.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2006-02-20 12:21 
Offline
User avatar

Joined: 2004-10-22 15:17
Posts: 343
Location: ...sviestas...
Aciu Tadui uz parama ir pastaba. Su ja sutinkame. Pataiseme taisykles - lamellarai ir brigantinos bus vertinami labiau.

_________________
Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų, kalaviją kieto plieno, kalvėj lietą, kirvį aštrų, ilgakotį, kuoką sunkią pakyloti duok, valdove...


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2006-03-25 13:51 
Offline
User avatar

Joined: 2005-10-02 12:10
Posts: 74
Location: Klaipėda/Vilnius
O kada bus tikslia data?
Vienas mano draugas iš Klaipėdos nori atvažiuoti, klausė.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2006-03-25 14:27 
Offline
User avatar

Joined: 2004-10-22 15:17
Posts: 343
Location: ...sviestas...
Moderatoriai, ištrinkite šitą... Vis dar nemoku naudotis visais BBKodais ir kitais niekais...

_________________
Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų, kalaviją kieto plieno, kalvėj lietą, kirvį aštrų, ilgakotį, kuoką sunkią pakyloti duok, valdove...


Last edited by null on 2006-03-25 14:29, edited 1 time in total.

Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2006-03-25 14:27 
Offline
User avatar

Joined: 2004-10-22 15:17
Posts: 343
Location: ...sviestas...
Informacija visiems:
kadangi šį "nesezoną" Pavilny užderėjo net ne vienos ("Miestas vaiduoklis"), o dvejos ("Glaive") žaidynės, mums tiesiog nelabai buvo kur įsiterpti. Tad turnyrą keliame į balandžio pabaigą, jei niekas nesikeis - preliminariai balndžio 29 d. Žinoma, tai šiek tiek iškraipo koncepciją - leisti žaidėjams pasikapoti nesezono metu, bet užtat nebereikės (tikiuosi) visiems klampoti per purvynus ir aptirpusius sniegus. Dėkoju už susidomėjimą, ir toliau laukiu norinčiųjų registruotis aukščiau nurodytu adresu.

Informaciją apie atvykimą į poligoną pateiksime prieš pat renginį, daugelis Jūsų ir taip jau žinote, kaip ten nukakti.

_________________
Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų, kalaviją kieto plieno, kalvėj lietą, kirvį aštrų, ilgakotį, kuoką sunkią pakyloti duok, valdove...


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2006-04-26 16:53 
Offline
User avatar

Joined: 2004-10-22 15:17
Posts: 343
Location: ...sviestas...
DEMESIO :!:

Organizatoriu vardu atsiprasau visu susidomejusiuju, bet taip orgkoma taip isuko ivairiausi reikalai (studentai ir dirbantys studentai, ypac dirbantys ir bebaigiantys studentai supras), kad tenka atsaukti rengini.

_________________
Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų, kalaviją kieto plieno, kalvėj lietą, kirvį aštrų, ilgakotį, kuoką sunkią pakyloti duok, valdove...


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 7 posts ] 

All times are UTC+04:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to: 

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited