Forumas.Fantastika.lt

It is currently 2020-02-26 16:28

All times are UTC+04:00
Post new topic  Reply to topic  [ 10 posts ] 
Author Message
PostPosted: 2008-03-07 23:18 
Offline
User avatar

Joined: 2002-12-13 17:29
Posts: 282
Location: Kaunas
[ img ]

http://www.youtube.com/watch?v=2sy1Hs14DPk

Žaidynių siužetas

Mardže, mieloji, pajudink savo kaulėtą subinę ir pametėk čion buteliuką. Gali ir iš to surūdijusio šaldytuvo, žinau, kad jis seniai neveikia, bet vis vien, maloniau kažkaip gerti, gali bent jau įsivaizduoti, kad šaltas... Beje, Dene užtikau neblogą sąvartyną, kertu lažybų, jame rasčiau dalių, kurios leistų tą tavo kledarą vėl pakurti. Kaip tau – už juokingą kainą. Pašnekėsim apie tai prie progos, okei?

Ketinu nusitvoti šiandien kaip reikiant – gerai tyruose prasisukau, pilna kuprinė smagaus laužo. Greičiau tas kalės vaikas Bobas parsirastų į savo parduotuvę, galėčiau jam viską prastumti ir ramiai sau lakti. O tai turiu dabar viena akim spoksoti į tave, kita – į savo nešmenę, nes tuoj, žiūrėk, koks pašlemėkas pamanys, kad ji šiaip sau, niekieno, pilna gerų daiktų čia riogso.

Uch, gerą būzą jūs čia pardavinėjate, gerą, tegu ir šiltą... Čia tau ne pašvinkusią Nuka-Kolą lakti, nuo kurios paskui myždamas gali tamsoj pasišviesti...

Kas gero tyruose, klausi? O kada ten kas gero buvo? Viskas po senovei. Reideriai tokie pat įkyrūs ir pasirodo taip pat nelaiku, Niu-Kalifornijos reindžeriai, kaip ir anksčiau, laiku niekad nepasirodo, kai reikia, o laukiniai tokie pat buki, kokie ir buvo, jei tik nuo saulės jiems smegenėlės nebus dar labiau suskystėjusios – bet kokį prieškarinį šūdelį sutinka išmainyti į krūvas gėrybių, paskui tą niekutį pasideda į genties altorėlį ir garbina kaip didžiausią šventenybę. Jei nori daryti biznį – prekiauk su laukiniais, sakau. Apsilankyk artimiausiame Volt-Sityje, apsirūpink niekniekiais, tada trauk į gentis. Tik kad baisiai toli iki jų trenktis, kad juos maras.

Jei nori ko nors „gero" žmogus šiam pašvinkusiam gyvenime, tai geriau sėdėtų čia, pas tave, Mardže, ir sriaubtų būzą vargo nematydamas. Nes ten, už jūsų kaimo tvoros, reikia didelių kiaušų, kad išgyventum.

O tu ko vėpsai, pienburni? Maga pasakėlių apie tyrus pasiklausyt? Nebūtumei toks susna, sakyčiau, iškišk nosį iš kaimo ir pats pasižiūrėk, kaip ir kas ten, smėlynuose. Nors geriau nekišk – nė dienelės tyruose netemptum. Netiki? Pažiūrėčiau, kokiu kvapu atsiduotum, susidūręs su kokiais sleiveriais ar reideriais, jei tau iš viso pavyktų apsaugoti nuo jų savo kailį. Arba kai apspistų tuzinas paklaikusių gekų, o dar, žiūrėk, auksinių, siekiančių suryti tave užkandai. Ne, nepyk, drauguži, bet vienas tu ten būtumei tiek pat vertas, kiek brahmino maita. O kodėl aš vis dar gyvas? Cha, ogi turiu savo seną vamzdį. Matai kiek įrantų jo buožėje? Kiekvienas įbrėžimas reiškia nukautą dvikojį šunį, norėjusį sudrumsti mano taikią meditaciją ar pasikėsinusį į mano kuklią nuosavybę. O štai šis, dvigubas - mutantą. O tu bent ginklu moki naudotis? Šaulys mat. Kertu lažybų, kad iš dešimties jardų į brahmino užpakalį nepataikysi. Tikrai pataikysi? Na, tada galėsi spirti man į bezdamąją.

O jau kad sakaisi esąs toks kietas ir, kaip matau, nenustygsti vietoje, pabandyk nukeliauti į El Paradiso. Ne, pats ten dar nebuvau. Girdėjau tik pasakojant apie jį. Ne visi ten patenka - kelias ne asfaltu grįstas, daug pavojų tyko. Naktim švytinčios dykumos... Jau nekalbant apie visokius plėšrius gyvius – dvikojus, keturkojus ir velniaižin, keliakojus. Mardže, paduok dar birzgalo, jaučiu, kad gerklė džiūva čia liežuviu bemalant.

Tai va, girdėjau, tie laimingieji, kam pavyksta ten patekti, atgalios neskuba. Vadinasi, ten - gerai. Šnekama, girdi, vietelė beveik nenukentėjo per karą, o gal ir nukentėjo, ale vietiniai visokių velnių pribūrę, ir ten derlingos žemės dabar ir vanduo švarus teka. Subinėn pyliau aš tą vandenį, kam jis man reikalingas, kai stipresnio gėrimėlio yra, che che che... Bet, sako, ir pasipelnyti sočiai galima; atseit, po visu El Paradiso esama ikikarinių tunelių, po kuriuos ieškinėtojai iki šiol vangiai tėra panaršę, beveik viskas nepaliesta.

Reiks kokią dieną nuklysti ton vietelėn ir pažiūrėti, kokia žolė ten auga. Kur tiksliai tas El Paradiso? Galas jį žino – kažkur į pietryčius, anapus tyrų. Težinau tik kad suradus smuklę, kurios šeimininkas - tikras rasistas, nes nekenčia mutantų, tu jau beveik vietoje.

Ką, matau, akys pačiam sublizgo? Geriau netrypčiok čionai – paklausyk manęs, seno pirdžiaus, užtat daug regėjusio per gyvenimėlį - svajonės ir nuotykiai gal ir gundo palikti savo lizdą, bet nieko nėra geriau už saugias kaimo sienas, bobą pašonėj ir lėkštę bizalo po nosim. Tik jaučiu, kad tavęs neperkalbėsiu... Na, kaip nori, žmogau - įspėjau. Ne tėvas tau, uždrausti negaliu, bet tu turbūt ir tėvo neklausytum. Tik be gero vamzdžio niekur, girdi, niekur nesiruošk...

Ech tas jaunas, karštas kraujas... Mardže, kad tave plynios, ir graži tu man šiandien... Mestelk dar buteliuką būzo, ketinu nusitvoti kaip reikiant. Ir kur tas kretinas Bobas?..


-----------------------------------------------------------------
Meistras- Yvilas
Pameistriai - Henrikas, Null, Dywa, Samuel, Eretik

------------------------------------------------------------------

Taisyklės


Meistrai pasilieka teisę taisykles papildyti ir keisti.

I. Vieta, dalyviai
1. Žaidynės vyks Kaune, Balandžio 5d., I forte (90%) arba VIII forte (10%).
2. Žemėlapis, kaip iki ten atvykti, bus pateiktas vėliau, likus 2sav. iki žaidynių.
3. Poligono žemėlapis bus pateiktas vėliau.
4. Poligone yra pavojingų gyvybei ir sveikatai ruožų. Meistrai šiuos ruožus parodys žaidėjams ir esant galimybei aptvers. Bet koks saugumo nesilaikymas, privesiantis prie rimtų pasekmių, į Meistrų atsakomybę neįeina.
5. Visi žaidynių dalyviai privalės pasirašyti, kad pilnai atsako už savo veiksmus ir traumų ar rimtesnių pasekmių atvejais pretenzijų į Meistrus neturės. Tuo pačiu kiekvienas asmuo yra atsakingas už į žaidynes atsineštą asmeninį turtą, kurio praradimas ar sugadinimas - tik savininko reikalas.
6. Žaidynėse gali dalyvauti visi asmenys, kuriems yra 16 ir daugiau metų, ir kurie yra pasiruošę joms (apranga, ekipiruotė, nuotaika). Apsauginiai akiniai privalomi visiems be išimčių.
http://www.airsoftas.lt/img/i25_Akiniai-Balti.jpg Pageidautina turėti šalmą ir pirštines. Galima naudoti kaukes. Kiekvienas žaidėjas, pamatęs žaidimo vietoje žmogų su neapsaugotomis akimis, privalo balsu perspėti kitus žaidėjus ir informuoti apie tai žaidimo organizatorius.
7. Žaidynėms vadovauja Meistras ir Pameistriai (bendrai vadinami Meistrais).
8. Meistras yra visuomet teisus. Meistro žodis žaidynių dalyviams yra įsakymas. Pameistriai yra pilnateisiai žaidėjai, žinantys žaidynių taisykles ir galintys konsultuoti, paaiškinti ar priimti vienus ar kitus su taisyklėmis susjusius sprendimus, perduodantys ir vykdantys Meistro nurodymus. Asmenys, kurie nesutinka su šiuo punktu ir juo nesivadovaus, reikš atvirą nepasitenkinimą ar priešiškumą, iš poligono gali būti išvejami.
9. Žaidynės bus mokamos. Maksimali kaina asmeniui - 10 lt. Į šią kainą įtraukiamas lengvas maitinimas (sausainiai, džiuvėsiai), gaivinantys/šildantys gėrimai (gaiva, arbata), amunicija ginklams ir t.t.
10. Vieta poligone, kurią nurodys Meistrai, vadinama "Cafe of Broken Dreams" (CoBD), yra žaidybinė vieta, bet jokios kovos veiksmai joje ir aplink ją nurodytu atstumu yra draudžiami.
11. CoBD yra vieta, kurioje renkasi "mirę" ir "gyvi" žaidėjai, taip pat joje galima pavalgyti ir atsipūsti.
12. Poligone negalima šiukšlinti. Prie CoBD bus įrengtos šiukšliadėžės. Tausokime gamtą ir gerbkime poligonu besinaudojančius asmenis.

II. Ginklai ir žaidybiniai daiktai.
1. Airsoftiniai ginklai leidžiami. Pavienių šūvių režimas. Už paleistą seriją galite būti šalinami iš žaidimo.
1.1. Asmenims, kurie naudosis Airsoft ginklais, patartina žaidynėse naudoti tik vidutinės arba mažos talpos dėtuves, nes amunicijos kiekis bus ribotas.
2. "Žaisliniai" šautuvai, šaudantys BB tipo rutuliukais, naudoti ankstesniuose LASG'uose, leidžiami.
http://i158.photobucket.com/albums/t87/ ... lasgui.jpg
3. Primityvūs šaunamieji ginklai - lankai, arbaletai, spjaudukai - leidžiami. Visi turi būti LARP'iniai. Lankų ir arbaletų įtempimas - max 8 kg. Strėlių antgaliai privalo būti gerai paminkštinti (juos įvertins meistrai).
4. Visus nematytus ginklus Meistrai išbandys poligone (ant savininko ir pasirinkto žaidėjo kailio). Meistrai pasilieka sau teisę neleisti naudoti ginklo žaidynėse.
4.1. Draudžiama akla ugnis, kai šaudoma iš už priedangos iškišus ginklą ir nematant į ką yra šaudoma.
5. Visi ginklai turi turėti savininko ID (kad būtų galima atskirti, kam priklauso ginklas). ID turi būti gerai priklijuotas (su izoliacija), matomas ir įskaitomas (įbrėžimai ir smulkios detalės kaip ID nesiskaito).
6. Draudžiama atsinešti ir naudoti tikrus ginklus.
7. Draudžiama atsinešti ir naudoti artimos kovos ginklus, net ir LARP'inius. Žaidime draudžiamas bet koks fizinis kovinis kontaktas tarp žaidėjų.
8. Dūmų užsklandos - leidžiamos. Kiekis ribotas - 10vnt/žaidynėms.
9. Skydai galimi. Kiekis ribotas - 1vnt/komandai. Pavieniai asmenys skydų negali naudoti.
10. Granatos galimos. Kiekis ribotas. Bus pagaminta/nupirkta meistrų, veikimas paaiškintas poligone.
11. Žaidybiniai pinigai - bus pagaminti.
12. Amunicija ginklams - ribota. Papildymus bus galima įsigyti tik pas Meistrą. Kadangi atžaidinėjamas post apokaliptinis pasaulis, pradžioje visi žaidėjai turės po Meistrų nustatytą kulkų skaičių. Už sukčiavimą žaidėjai bus baudžiami.
13. Šarvai - galimi. Šarvuotė suderinama su Meistrais.
14. Medikamentai - Stim Pack - bus paruošti. Preparato naudojimas bus paaiškintas poligone.

III. Veiksmai
1. Šaudyti į galvą draudžiama. Pataikymas į koją žemiau kauliuko ir plaštakas nesiskaito.
2. Rikošetas lygus tiesioginiam pataikymui.
3. Lūtinimas (nuo angl. Loot) arba marodieriavimas leidžiamas pagal sekančius punktus:
3.1. Galima imti tik žaidybinius daiktus (prožektoriai ir akiniai yra ne žaidybiniai daiktai). Žaidėjas, iš kurio „lūtinama", privalo, paprašytas tai atliekančio žaidėjo, atiduoti jam visus turimus žaidybinius daiktus (pinigus, StimPackus, Nuka-Kolą ir t.t.).
3.2. Ginklus galima imti tik siekiant juos parduoti CoBD. Paimtus ginklus privaloma į CoBD nugabenti ir parduoti per 20 min. nuo jų paėmimo. Nepristačius laiku – gali būti taikomos sankcijos.
3.3. Ginklus galima naudoti tik gavus savininko leidimą. T.Y. jei norima naudotis svetimu ginklu, privaloma atsiklausti savininko: "ponas lavone, ar galiu naudotis jūsų ginklu?" jei "lavonas" duoda sutikimą, rastu ginklu galima šaudyti tol, kol nesibaigia jo apkaba.
3.4. Iš surinktų ginklų galima išsiimti visą juose likusią amuniciją. Savininko leidimo tam nereikia. Jei nežinote, kaip tai padaryti, privalote kreiptis į savininką pagalbos.
3.5. Už tyčinį ginklo/inventoriaus sugadinimą atsako ginklą sugadinęs asmuo. Priešingu atveju ginklo/inventoriaus savininkas atsako už savo turimus ir kitiems asmenims paskolintus daiktus.
4. Pasidavimas į nelaisvę - galimas. Vaizduojamas abiejų rankų iškėlimu virš galvos ir sušukus "Pasiduodu". Pasidavimas = vergystė.
4.1. Pasidavusį asmenį žaidėjai, kuriems jis pasidavė, privalo per 20 minučių nuvesti į CoBD, siekiant jį parduoti. Jei per tą laiką vergas/belaisvis nėra išvaduojamas ar nėra nuvedamas į CoBD, jis skaitomas nužudytu.
4.2. Vergas privalo savo noru sekti paskui jį sugavusius asmenis. Išsivaduoti bėgimu pirmai progai pasitaikius galima ir nėra draudžiama.
4.3. Surišti ar kitaip apriboti vergo laisvę draudžiama. Vergo surišimas atvaizduojamas virvės galo paėmimu (vergas turi paimti virvę ir sekti ikandint jos).

IV. Kita (naudinga žinoti)
1. Kiekvienas žaidėjas turi tik po 1 Gyvybės Tašką (GT).
2. žaidėjas, į kurį buvo pataikyta iš šaunamojo ginklo, netenka 1 GT už kiekvieną pataikymą. Žaidėjas, kurio GT=0 skaitomas mirusiu.
3. "Miręs" žaidėjas privalo į viršų iškelti kairę ranką su ginklu arba ant galvos, rankos ar ginklo gali užsirišti baltos spalvos raištį. Toks žaidėjas, praėjus keliosm minutėms po kovos veiksmų baigties, privalo keliauti į CoBD, nenuleisdamas rankos su ginklu (jei ginklo nepalieka kitiems žaidėjams). Į "mirusį" žaidėją papildomai šaudyti negalima. 4. Papildomus GT žaidėjai gali gauti:
4.1. +1 GT už šarvus (Meistrų nuožiūra).
4.2. +4 GT mutantų rasės atstovams.
5. Jei žaidėjas turi Stim Pack, jis juo gali pasinaudoti kai į jį pataikoma. Tokiu būdu jis gali išvengti žaidybinės mirties tiek kartį, kiek Stim pack'ų jis turi. Siekiant pasinaudoti Stim pack privalumu, esant poreikiui reikia garsiai pranešti žodžiais "Stim pack", kad naudojamas medikamentas. Pasibaigus kovos veiksmams, preparatas panaudojamas pagal nurodymus, pateiktus poligone.
5.1. 1 Stim pack'as gali atstatyti tik 1 GT. Atstato tik asmeniniu GT.
6. CoBD taisyklės:
6.1. Nekovinė zona.
6.2. "Miręs" herojus joje privalo ilsėtis 20 min.
6.3. "Miręs nuo radiacijos" herojus joje privalo ilsėtis 40 min.
6.4. Meistrai gali sutrumpinti "mirties" laiką pagal atskirus susitarimus.
6.5. Prabuvęs "mirties" laiką, žaidėjas gali grįžti į žaidimą, gaudamas savo ginklus ir amuniciją iš Meistro.
6.6. Žaidėjai be jokio mokesčio gali atgauti savo žaidybius ginklus.
6.7. Žaidėjai gali parduoti/pirkti žaidybinius daiktus ir belaisvius.
7. "Miręs" žaidėjas tik su Meistrų leidimu gali grįžti į tą pačią komandą.
8. Mutantų rasės atstovai privalo atrodyti kai mutantai, negali turėti šarvų bei gali naudotis tik "žaisliniais" šaunamaisiais ginklais (t.y. negali naudoti jokių airsoft tipo ginklų), negali naudotis skydais.
9. BOS nariai privalo atrodyti kaip pateikta BOS aprašymuose (šioje forumo dalyje), papildomai gauna +1 GT (max. 3 GT) ir trigubai daugiau startinės amunicijos.
10. Nuka kola laikinai apsaugo nuo radiacijos. Bet atsiranda priklausomybė šiam gėrimui (privaloma gerti 1 buteliuką per valandą.
10.1. Rad-Away duoda imunitetą radiacijai 30 min. Išgerti prieš patenkant į radiacijos terirtoriją.
11. Gyjimas – jei po kovos veiksmų asmenys (mutantai ir BOS nariai) buvo sužeisti, bet nemirė, jie gali ilsėtis 30 min., po to skaitysis, jog jie pagijo (jų asmeninis ir šarvų GT grįžta į normalią būseną).

Kad geriau perprasti pasauli kuriame zaisime
Siulytina paziuret siuos filmus:
Postman
Mad Max 1, 2, 3
Waterworld
Na ir aishq pageimint Fallout , Fallout2 , Fallout tactics.
Arba bent pasiskaityt apie ka tie zaidimai.

_________________
Forever evilAngel


Last edited by eviAngel on 2008-04-03 15:47, edited 8 times in total.

Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-03-07 23:19 
Offline
User avatar

Joined: 2002-12-13 17:29
Posts: 282
Location: Kaunas
[ img ]

Aptarimai, klausimai ir zaideju registracija sioje temoje
viewtopic.php?t=4631&start=0

Renkamos komandos:

Reindzheriai:
http://fallout.wikia.com/wiki/New_California_Rangers
Sleiveriai:
http://fallout.wikia.com/wiki/Slavers
Reideriai (pleshikai):
http://fallout.wikia.com/wiki/Raiders
Tribesmenai:
http://fallout.wikia.com/wiki/Tribal
Brotherhood of Steel
http://fallout.wikia.com/wiki/Brotherhood_of_Steel
Mutantai:
http://fallout.wikia.com/wiki/Mutation

--------------------------------------------------
Reindzheriai:
1. Henrikas (pameistrys)
2. grizzly
3. lenkas
4. warbeast
5. Ukol
6. Paco
7. Paco mergaite
8. -TK-


Sleiveriai:
1. Samuel (pameistrys)
2. Tari
3. Silmaren
4. lamett


Reideriai (pleshikai):
1. null (pameistrys)
2. Ruta
3. Augustas
4. Vaidas
5. Daumantas

Tribesmenai:
1. Eretik (pameistrys)
2. magog
3. darky
4. clawer
5. Maria
6. iewa
7. Sabrina
8. zestianssik
9. rokas
10. ?
11. Medis

Brotherhood of Steel
1. Dywa (pameistre)
2. FreAK-47
3. Beholder
4. Peacemaker


Mutantai:
1. Yvilas (meistras)
2. Rakot (Valar)
3. Sophisma
4. ratliker


nepriklausomi nuotykių ieškotojai:
1.Gedulas
2.Autodafe
3. Silvestras?
4. Shtyrius[LT]


--------------------------------------

Galite prisijungti prie siu komandu pateiktu auksciau,
arba galit suburti savo komanda,
arba bandyti isgyventi kaip vienisas nuotykiu ieskotojas ir jau zaidimo eigoje prisijungti prie kurios nors komandos.
Registruokites forume, arba jei kuristes nestandartinius personazus rasykite emeilu: gambeson(eta)gmail.com

_________________
Forever evilAngel


Last edited by eviAngel on 2008-04-09 0:25, edited 13 times in total.

Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-03-07 23:41 
Offline
User avatar

Joined: 2002-12-13 11:54
Posts: 839
Location: Nar Shaddaa
foto is LASG 1 ir LASG2
http://public.fotki.com/gamer-cv/lasg/2 ... -2-kaunas/
http://public.fotki.com/gamer-cv/lasg/2 ... 1-kaunas-/

Taigi pradesime Fallout larp'o Madu Reida.

Is eilines serijos:
- Ei ponas su svariais dzinsais, stok sausiu! Nu ko jus begate? na, jei issipurvinsite ir susiplesyte siuos madingus rubus, meistrai praleis jus i zaidima;]


Kuo daugiau sarvu ir kuo didesni, galingesni tavo ginklai, tuo didesnes pagarbos susilauksi Fallout pasaulyje.
Butu gerai jei pasitelktumete savo vaizduote ir neapsiribotumete, tik "kamufliazke". Jei is anksto bursites i konkrecia komanda, susiderinkite bendrus atpazinimo zenklus, kad butu galima nustatyti is toli, uz ka zaidziate. Pateiksime keleta pavyzdziu:

Looteriai: (bounty hunteriai, sleptuviu plesikai, nuotykiu ieskotojai ir siaip isgyvene...)
Tai didziaja dali sudarysianti zaideju grupe. Apsirenge, viskuo ka rado, kas isliko griuvesiuose po Didziojo sprogimo. Kostiumai sulopyti is gabalu, misrus skudurynu alia "Humana" deriniai .Svarbu, kad patogu, silta, apsaugo. Dar jei ir "grazu" tuo geriau. Svarus rubai retai sutinkami. Apsikarstoma visokiu metalo lauzu: veriniai is sakuciu, verzlerakciu, vielos plaukuose ir t.t... Klasika, nesioti odine striuke su viena nuplesta rankove, ant virsaus pritrivrtintu antpeciu is firmos made by madMAx;]
http://www.modelguns.co.uk/images/m1.jpg
Sveikintina, jei sarvuote pagrazinsite ivairiais laidais, vamzdzias nuo dulkiu siurbliu, riedutininku keliu/alkuniu apsaugomis, sviesos diodais, akumuliatoriu imitacijom ant nugaros, ivairia optika pritvirtinta prie salmu ir t..t..

Reideriai: aprangoje vyrauja juoda koza, ivairi sarvuote, dazniausiai nuo ko nors nuimta, papuosta kulku padarytom skylem ir kraujo dememis. Rekomenduotina paziureti filma "Mad Max".

Sleiveriai: iskirtinis zenklas, Tatuiruote ant veido, bet kadangi veidas dengiamas saugumo sumetimais, reikia issipiesti tatuiruotes ant ranku / rankoviu (ryskios, gerai matomos). Papuosimams dar galima apsikarstyt grandinem.

Reindzeriai: Devi zalia karine uniforma+ torsa dengiantys sarvai arba salmas, nesioja New California Rangers zenkla.
[ img ]

Plieno brolija: Butini sarvai: power armoras (dengia visa kuna), salmas+dujokauke. Nupiesta brolijos emblema
http://duckandcover.cx/features/bible/BOS_symbol_2.gif
sioks toks tutorialas http://i158.photobucket.com/albums/t87/ ... ostume.jpg
Kaip atrodo powerarmorai, paveiksliuku yra cia
http://fallout.wikia.com/wiki/Power_Armor


Mutantai: feel free sukurti kazka atgrasaus ir nenormalaus. Kazkodel dazniausia mutantai buna pazaliavusia oda. Kuno deformacijas galima imituoti po rubu prikimsus paralono. Is tolo turi matytis kad jus kita, "tobulesne" rase;], o ne steroidais prisipumpave Svarcnegeriai.
http://photofile.ru/photo/tassilon/2069 ... 497559.jpg


Laukiniai (tribesmen): pagrindinis rubu puosmena - kaulai,plunksnos, odos skiautes, warpaint (karo spalvos).


- Cia buvo Fallout Madu Reidas. Myliu , buciuoju, iki pasimatymo;]

_________________
dyvu dyvai...


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-01 13:59 
Offline
User avatar

Joined: 2002-12-13 11:54
Posts: 839
Location: Nar Shaddaa
Žaidimas vyks I forte, prasidės 10val.
Pradžioj bus ginklų, akinių saugumo patikrinimas ir valandelė masiniam pasišaudymui, kad nuleist garą ir susipažinti su poligonu :lol:

http://i158.photobucket.com/albums/t87/anapus/enter.jpg
Prie įvažiavimo į fortą stovi informacinis stendas.

Nuo Kauno pilies (Šauklių g) važiuoja 11 autobusas iki Dariaus ir Girėno gatvės galo, toliau tektų vingiuotu keliuku iki forto eiti pėsčiomis.
bet autobusas važiuoja kartą i valandą.
http://i158.photobucket.com/albums/t87/anapus/11.jpg
Kitas variantas pakilti laiptais i kalną (pie funikulieriaus) ir eiti pėsčiomis.
arba susitarti kad kas pavežtų.
Dėl mikriukų info dar tikslinama.


Forto planas
http://i158.photobucket.com/albums/t87/ ... fortas.jpg
(mėlyna spalva pažymėtas vanduo)
Pavojingos vietos bus aptvertos stop juosta.

_________________
dyvu dyvai...


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-01 23:12 
Offline

Joined: 2006-05-08 19:05
Posts: 1040
Location: Vilnius
Aciu.
Bet butu dar geriau jeigu jus paroditumet kaip nuo kauno gelezinkelio stoties nusigaut iki tos gatves kur sedam ant autobuso.
Geriau zemelapyje.

_________________
Svetainė: http://www.lauretaur.com El.paštas: info@lauretaur.com
[ img ]
[ img ]


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-01 23:26 
Offline
User avatar

Joined: 2002-12-13 11:54
Posts: 839
Location: Nar Shaddaa
labai patogus dalykas pasieiskoti marsruto trumpiausio

http://www.marsrutai.lt/kaunas/?a=p.rou ... earch&l=lt

iveskit norima stotele ir laika kada isvykstate pvz:

Gelezinkelio stotis- meteoru g. tinka 18 autobusas + pesciom iki forto

Karaliaus Mindaugo pr. - Meteoru g, Dariaus ir Gireno g.
mikriukas 56 vaziuojantis link Ringaudu, arba 11 autobusas+ pesciom iki forto

Karaliaus Mindaugo pr. - kalvarijos g. - mikriukas 16 ir autobusas 16 + pesciom iki forto.

_________________
dyvu dyvai...


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-02 0:53 
Offline
User avatar

Joined: 2007-05-29 0:37
Posts: 223
Location: Vilnius
o gal butu paprasciau jei kas nors kaune pasitiktu zmones is vln ir kartu su jais atvaziuot kur reik :)

_________________
England!!! Saint George!!!


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-02 9:19 
Offline
User avatar

Joined: 2003-09-29 21:19
Posts: 64
Location: Vilnius / Kaunas
Siulau nepamirsti jog dabar traukiniai stoja Kaunas-1 stoteleje, Petrasunuose (tunelio remonto metu). O is ten dar sunkiau kabarotis.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-02 10:26 
Offline
User avatar

Joined: 2007-05-29 0:37
Posts: 223
Location: Vilnius
taigi...

_________________
England!!! Saint George!!!


Top
   
 Post subject:
PostPosted: 2008-04-04 9:27 
Offline
User avatar

Joined: 2002-12-13 17:29
Posts: 282
Location: Kaunas
Važiuojantiems savo transportu:

Nuo Vilniaus:
Važiuojate Klaipėdos kryptimi, kol pravažiuojate Mega prekybos centrą Kaune. Nuo jo laikotės Marijampolės krypties. Kirtę Nemuno tiltą (vadovaujantis kelio ženklais už jo sukti į kairę nebegalima), rikiuojatės į pirmąją juostą ir sukate dešinėn ŽŪ Akademijos miestelio link. Užsukę laikykitės Antrosios juostos, nes sankryžoje su šviesoforu reikės sukti į kairę. Sankryžoje pasukus, kertate viaduką per greitkelį ir iškart sukate vėl kairėn, siekiant nusileisti nuo kalno į tą patį greitkelį, tik atgaline kryptimi. Dar neprivažiavus tilto bus posūkis į dešinę Aleksoto kryptimi. Važiuojate iš pradžių 2 juostų keliuku, vėliau siauru 1 juostos, kol galiausiai ji perina į naują kelia krantine. Rikiuokitės į antrą juostą iš anksto, pravažiuojate šviesoforą, palendate po Aleksoto tiltu ir laikantis antros juostos sankryžoje su šviesoforu sukate dešinėn (pirma juosta važiuojantiems reikia sukti tilto link ir patenkama į senamiestį) ir kylate į kalną. Neįsibėgėkite. Ant kalno mėgsta stovėti švyturėliai, o tik užkilus jums reikės sukti dešinėn. Tada ilga gatve važiuojate tiesiai, kol beveik neatsiremiate į kareivines – prie jų kelias suka kairėn ir tampa gyvatuku ar serpantinu (kaip bepavadinsi). Kelias duobėtas, tad skubėdami nepalikite ratų. Įveikus serpantiną, privažiuosite pagrindinį kelią – jums reikia pasukti į dešinę ir tiesiai už 5 m pamatysit pusiau apgriuvusį namą ir informacijos stendą – prie jo turėtų būti pakeltas šlagbaumas (su užrašu „Pramogų sala“ ir telefonu). Jums ten ir reikia. Ir pravažiavus šlagbaumą ar prisiparkavus prie jo, jūs jau vietoje.

Nuo Klaipėdos:
Pasiekiate Kauno 9 fortą ir sukate dešinėn, laikydamiesi Marijampolės krypties. Visa kita analogiškai.

Jei kas pasiklys ar reikės pagalbos: mano tel. Omnitel 688 -91289 (į sms'us neatsakinėsiu, nes užknisa ilgus tekstus rašyti).

_________________
Forever evilAngel


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC+04:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to: 

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited